Karen Glistrup
 

Annonce_Tidsskrift_for_psykoterapi.png


HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af

Et kursus, som styrker personlige og faglige kompetencer i mødet med udsatte børn og deres sårbare forældre

9 sessioner med i alt 60 videoklip og 9 arbejdsark


Hvorfor dette kursus? 

Børn sanser alt, og de forsøger fra de er ganske små at forstå sig selv og skabe sammenhæng i den verden, som de lever i. Børn er også pårørende, og de sanser også det, som vi helst ville skåne dem for, når vi selv har det svært indeni p.gr. af sorg, en psykisk lidelse, en kompliceret skilsmisse, alvorlig sygdom eller andre belastende livsomstændigheder.

At ’skåne’ børnene med tavshed er en dybt rodfæstet tradition i vores kultur, og vi kan savne både sprog og mod til at snakke med børnene, om de følsomme emner.
Vi beroliger os selv og hinanden: ’... børnene ser ud til at have det fint’, ’... de har ikke spurgt om noget’, og: ’... de er for små til at forstå’.


Men tavshed om det smertefulde gør børnene usikre og planter følelser af skyld, skam og forkerthed. Desværre bliver børns mestringsstrategier/mistrivsel i sådanne situationer ofte mistolket som noget, der er galt med barnet. Eller børnene bliver slet ikke set, fordi de kan skjule smerten ... ligesom deres forældre gør det.
Kurset giver dig ny indsigt og erfaring med, hvordan du bruger dig selv i samtalen

• Du vil få indsigt i fortielsernes betydning i et neurologisk perspektiv, og kompetencer, så du får mod på at træde nærmere og hjælpe forældre i gang at snakke med deres børn om den virkelighed, de er sammen om.

• I konkrete cases og personlige erfaringer finder vi svar på, hvad børn kan længes efter at høre, og hvordan vi kan bane vej for, at barnet får udtrykt sig. Du vil få inspiration til at gennemføre samtaler, uden at stille de mange spørgsmål, som gør det usikre barn endnu mere usikkert.

• Du vil erfare, hvordan nærvær og autencitet skaber god og ligeværdig kontakt, og gør samtalen om de nok så vanskelige emner ubesværet.

• Øvelser med særlig opmærksomhed på øjeblikket og kroppens sansning, vil øge din fornemmelse for barnets perspektiv. Du vil opleve, hvordan en smerte kan lette gennem empatisk spejling og meningsgivende information.

For hvem?
Kurset er primært for faggrupper, der arbejder med børn og unge, sårbare voksne og familier. Men andre, som har interesse for det gode møde mellem børn, unge og voksne, kan sagtens være med.

Forudsætninger:
Relevant faglig baggrund, et åbent hjerte og interesse for dit eget indre barn. Du får det største udbytte af kurset, hvis du på forhånd har læst bøgerne Snak om det... med alle børn og Hvad børn ikke ved... har de ondt af (3. udgave 2014).

Pris:
For en person: 2399,- kr. ex. moms / 2998,75 inkl. moms
OBS! FIND STORE RABATTER HER
Ved køb til en gruppe på 10-20 personer gives også 20% RABAT
Ved køb til en større gruppe eller til undervisningsbrug: Kontakt Mette Bahnsen (31253123).

Underviser:
Karen Glistrup, socialrådgiver, familie- og psykoterapeut mpf, www.familiesamtaler.dk
Karen har i årtier med en ganske lille indsats hjulpet forældre med at få taget hul på snakken med deres børn om alle de svære emner. Hendes erfaringer er entydige: Troværdighed styrker relationen mellem forældre og børn OG skaber mentalt sundere børn.

HENT PDF MED KURSUSBESKRIVELSEN HER

KURSET ONLINE er optaget og produceret af Mette Bahnsen, Mind-Online.dk. 
Alle, som har gennemført kurset, melder tilbage, at det fungere virkelig fint, at gennemføre kurset ved skærmen. 

Karen.png

Kurset kan gennemføres individuelt eller i en større personalegruppe.
Arbejdsark med øvelser og refleksioner guider kursisten gennem hver af de 9 sessioner.

Find kurset her: 
https://www.snakomdet.dk/onlinekursus

 

IMG_6786.JPG

velse_pa_gulv.jpg

IMG_7484-kopi.JPG


Jesper_Juul.jpg

Jesper Juul: ”... Enhver dialog af den art, som Karen Glistrup beskriver i sine bøger, bryder nyt land i en kultur, som for ikke så længe siden anså det for umuligt at have meningsfulde og gensidigt inspirerende samtaler med børn.”

 Far_mor..._og_brn_forside.png

Litteratur:
Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Karen Glistrup og Hans Reitzels Forlag, 2014

Snak om det... med alle børn, Karen Glistrup, 2013

Indeni mig... og i de andre – en bog om børn og følelser, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2015

Far, mor... og børn - en bog om liv i familien, Karen Glistrup, Pia Olsen og Gyldendal 2018

Her er jeg – hvem er du?  Jesper Juul og Akademisk forlag 1998

Førerulve – det livsvigtige lederskab, Jesper Juul og Akademisk forlag 2018

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email