Karen Glistrup
 

 

Titel: Forfatter:
Børn og unge med flygtningebaggrund Edith Montgomery og Sidsel Linnet
Børn og traumer Atle Dyregrov
Børne- og ungdomspsykiatri Søren Hertz Læs Karen Glistrups anmeldelse bogen
De voksne børn Inger Thormann
Det traumatiserede barn Anne bovbjerg og Espe Maria Kahler
Dit kompetente barn Jesper Juul
Empati Jesper Juul, H. Jensen, S.Hildebrandt, J. Bertelsen, M. Stubberup, P. Høegh
Fortællinger om børn og terapi Marie Birk og Anna Louise Stevnhøj
Helbredets mysterium Aaron Antonowsky
Her er jeg... Hvem er du? Jesper Juul
Livet tæt på Pia Skadhede
Narrative familiesamtaler Ingelise Nordenhof
Omsorgssvigt er alles ansvar Kari Killén
Pårørende Jes Gerlach
Relationskompetence Jesper Juul og Helle Jensen
Samtaler med børn Lise Merrild og Anne Vibeke Fleischer
Samtaler med børn, unge og familier Gunner Eide og Rolf Rohde 
Spædbarnsterapi Inger Thormann og Inger Poulsen
Traumer set med barnets øjne Peter A Levine og Maggie Kline
Usynlige unge Birgitte Ahlgreen
Åben dialog og netværksarbejde  Jaakko Seikkula
Att synliggøre de osynlige barnen Annemi Skerfving (svensk)
Barnas time Britt Helen Haukø og John Stammes (norsk)
Markus blev født for tidligt  Birgitte Amtrup
Oplevelsesorienteret familieterapi  Ruth Hansen og Peter Mortensen 

Rapporter:

Kontakt med børn af psykiatriske patienter
Af Birgitte Ahlgreen, Center for Evaluering, Århus Amt

For børn kan jo ikke passe på voksne...
Af Runa Bjørn, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, Aarhus Kommune

Vi skal tale med børnene... de mærker også voksnes angst og depression,
af Ingeborg Kragegaard, Center for Socialfaglig Udvikling, CSU, Aarhus Kommune

Der er skrevet mange gode bøger om samtaler med børn. Det vigtigste i samtaler med børn er efter min erfaring, at den, som vil tale med børnene byder på sig selv, har mod til at lægge det sikre fra sig og lade barnet få fornemmelse af dig som menneske. Din interesse for barnet er vigtig, men du skal også vove at smide pelsen og vise, hvad du selv indeholder.
Jeg vil anbefale Jesper Juuls bøger som inspiration til at lære denne form for samtale. Samtalen, der ikke former sig som en udspørgen af barnet, men i stedet som en åben og interesseret dialog.
"Her er jeg - hvem er du" er en fin lille bog, der introducerer til den lidt grundigere bog: "Dit kompetente barn". "Fat det nu, forældre" er en gave til teenageforældre og deres børn. Endelig er bogen "Relationskompetence" en mere teoretisk men stadig praksisnær grundbog, som Jesper har skrevet i samarbejde med Helle Jensen. De to har også et væsentligt fællesskab omkring den vigtige bog "Empati - det, der holder verden sammen", der også har bidrag af Steen Hildebrandt, Michael Stubberup, Peter Høegh og Jes Bertelsen. 
Jeg fremhæver denne bog, fordi jeg er overbevist om, at vi må gøre en ihærdig indsats for at styrke vore børns evne til at være i denne verden med en stærk evne til empati for hinanden. Det er det, der holder verden sammen.

En anden anbefaling gælder Lola Jensen, som jeg for mange år siden var på kursus hos. Hun er så inspirerende i sin formidling. Se: http://www.lolajensen.dk

 

Literaturlisten til venstre er på ingen måde fuldkommen. Jeg har primært valgt at omtalte bøger, der specifikt sætter fokus på emnet: Børn i relation til samtaler, psykiske lidelser og traumer. 
Send mig gerne en mail, hvis der er væsentlig litteratur, jeg burde nævne.  

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email