Karen Glistrup
 
 

Mit værdigrundlag:

Et værdigrundlag bør kunne mærkes af de mennesker, man samarbejder med og er sammen med. 

Jeg stræber efter, at de mennesker, jeg møder, kan mærke, at jeg arbejder udfra disse grundlæggende antagelser og værdier: 

Ingen bør føle sig forkerte, når de er sammen med mig.

Teorier, som jeg læner mig op ad:

Jesper Juuls enkle og respektfulde forståelse af kontakten mellem voksne og børn har i mange år været og er fortsat til stor inspiration for mig. Jeg har uddannet mig på KemplerInstituttet, og har sideløbende fordybet mig i den systemiske forståelse af relationers betydning og terapeutisk metode.
Imago - den anerkendende dialog, er vældig anvendelig, når mennesker, som har betydning for hinanden ønsker at få bedre kontakt. Jeg er uddannet og certificeret Imago-relationsterapuet hos psykolog Jette Simon.
Den kognitive tilgang inspirerer mig. Her går vi på opdagelse i sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger og opdager muligheder for selv at præge disse.
Jeg er narrativ af natur – forstået på den måde, at jeg søger at finde ord, billeder og udtryk samt skabe fortællinger, der kan være helende for det enkelte menneskes og familiers proces.
Den åndelige dimension, som ikke kan rummes at teorier, har betydning for mange menneskers liv og evne til at finde håb og en vej at gå. Jeg er optaget af at søge sammen med det enkelte menneske.
Jeg er vedvarende optaget af at finde nye perspektiver til forståelsen af mennesker og vores nære relationer på. 
De senere års resultater af hjerneforskningen bekræfter, at både de tidlige og de aktuelle relationerne har afgørende indflydelse på den måde, hjernen udvikler sig og på menneskets trivsel. 

 

Artikel i bladet INDSIGT: Familiens kærlige kraft  


Artikel i Tidsskrift for Psykoterapi: "Klientens børn... er de også mit ansvar"?

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email