Karen Glistrup
 

2024:
28.2.             DS Skolesocialrådgivere: Inddragelse af det udsatte barn
11.3.             Horsens Sund By: åbent foredrag og workshop for forældre, som er skilt 
17.-18.3.       Blackbird Institute, Kbh.Internt kursus for psykoterapeutstuderende
7.-8.4.           Blackbird Institute, Kbh.Internt kursus for psykoterapeutstuderende
20.4.             Humanrise: arrangement for sygdomsramte børnefamilier
4.5.               Det unikke barn - kursusdag for familier med et barn med Osteogenesis Imperfecta
25.5.             Humanrise: arrangement for sygdomsramte børnefamilier
1.6.               Albertslund Kommune: temadag for plejefamilier
6.-7.10.         Blackbird Institute, Kbh.Internt kursus for psykoterapeutstuderende

2023:
11.-13.1.       Blackbird Institute, Kbh. Internt kursus for psykoterapeutstuderende
27.3.             Skejby, Region Midt, klinik for angst og depression. Intern temadag
31.3.             Gødstrup, Region Midt, psykiatrien. Intern temadag
11.-13.4.       Blackbird Institute, Kbh. Internt kursus for psykoterapeutstuderende
21.4.             Gødstrup, Region Midt, psykiatrien. Intern temadag
31.5.             Kræftens Bekæmpelse i Vejle. Intern dag kursusdag
16.6.             Holstebro Kommune, Videnscenter Børn og Unge, Intern temadag
30.8.             Brøndby Kommune, PPR, Børn & Familie, Sundhedsplejen mv. Intern temadag
30.9.             FBU, Landsmøde for Forældre til anbragte børn
5.10.             Kursusdag for Sivitas - åbent for alle - se: Sivitas.dk
7.-8.10.         Blackbird Institute, Kbh. Hvad børn ikke ved... har de ondt af
8.-9.11.         Blackbird Institute, Kbh.Internt kursus for psykoterapeutstuderende
29.11.           Kursus for Seminarer.dk i Kolding
12.12.           Rødovre, Ulykkespatientforeningen Webinar 
13.12.           Kursus for Seminarer.dk i Hvidovre

2022:
1.2.               Veterancentrenes børnegruppeledere. Intern kursusdag
22.3.             Plejefamilier i Haderslev, intern kursusdag
24.4.             Barnets Blå Hus, Frederikshavn, intern kursusdag
11.5.             Jordemødre sorggruppe, intern kursusdag
12.-14.9.       Blackbird Institute, internt kurus
2.11.             Oplæg i Chola, Ry. En del af dødsfestivallen i Allehelgensdagene
17.11.           Center for Mental Sundhed, Odense
2.12.             Region Sjælland, Børne- og Ungdomspsykiatrien. Intern kursusdag

2021: 

1. halvår: Coronaaflysninger

23.8.              Barnets Blå Hus, Frederikshavn
25.8               Plejeforældre i Region Storstøm, SL
30.8.              Esbjerg Bedre Psykiatri
1.9.                Dagtilbud i Hjørring
7.9.                webinar for LearnX
8.9.                webinar for Scleroseforeningen
9.9.                Gladsaxe Kommune, familieafdelingen, 'Familier, der lykkes'
14.9.              Dagtilbud i Hjørring
15.9.              Dagtilbud i Hjørring
16.9.              Dagtilbud i Hjørring
9.10.              Japansk onlineseminar om familiesamtaler
28.10.            Kræftens Bekæmpelse, Herning
19.11.            DICO, International japansk online konference:
                      Dialog for fred og demokrati

2020: 

29.1.          Familiebehandlere i Horsens Kommune - lukket arrangement
12.3.          Bedre Psykiatri og Biblioteket i Aabenraa - åbent arrangement UDSAT 
26.3.          Foredrag, Alkmaar, Holland UDSAT p.gr. af corona til d. 11.2.21
8.-10.6.      Kursus i Ry, 1. modul: 'Hvad børn ikke ved... har de ondt af' 
24.8.          For Birgitte Vind (S), FT: Oplæg på lyttemøde om Børn og anbringelse 
26.8.          Foredrag i Aabenraa - Åbent arrangement
7.-8.9.        Kursus i Ry, 2, modul
10.9.          ATT Odense traume- og torturofre - lukket arrangement
17.9.          Temadag for sundhedsplejersker i Skælskør - lukket arrangement
18.9.          Kursusdag for projekt 'Familier, der lykkes' i Gladsaxe - lukket arr
                 - udsat p.gr. af corona
23.-24.9.    Stavanger Pårørendesenter konference - udsat p.gr.af corona til 2021
20.10.        Familieplejernes dag, SL, Nørre Alslev
5.11.          Plejeforældre i Aabenraa, lukket arrangement 
18.11.        Kursusdag for psykologerne i Scleroseforeningen

 
 

2019:

14.-15.1.  Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. 4. års studerende, lukket kursus
1.-2.2.     Lemming Børne- og Familiehus, lukket kursus
18.-20.3. 1. modul af kursus: Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Knudhule Badehotel, Ry
21.3.       Aarhus Kommune, Sundhed og Trivsel. Temaeftermiddag for sundhedsplejerskerne, Børne- og Ungelæger og specialkonsulenter i kommunen. Lukket arrangement.
28.3.       Sundhedssocialrådgivere konference. Lukket temadag
2.5.         Foredrag for Bedre Psykiatri og SIND Odense. 
17.5.       oplæg og workshop på 20.Kinder- und Jugendpsychiatrisches Symposium Pöllau, Graz, Østrig
27.-28.5. 2. modul af kursus: Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Knudhule Badehotel, Ry 
29.8.       Plejefamilier i Esbjerg: Fyraftenskursus 
3.9.         Socialpædagogerne i Nordjylland: Familieplejernes dag
4.9.         Socialpædagogerne i Østjylland:  Foredrag og Årsmøde
9.10.       Plejefamilier i Aarhus Kommune: Kursusdag.
10.10.     Himmelbjerggården, Foredrag - åbent for alle 
13.11.     Plejefamilier i Vordingborg Kommune: Kursusdag (katalog s. 31)
3.12.       Plejefamilier i Ishøj Kommune: Kursusdag
16.-17.12. Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. 4. års studerende, lukket kursus

2018:
21.-22.2.  Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. 4. års studerende
27.2.        Nykøbing Falster, Psyk Info Åbent arrangement
15.3.        Center for Børneliv, oplæg i forbindelse med centerets generalforsamling
11.4.        Fagdag på Akershus universitetssykehus 
8.-9.6.      Fordybelsesseminar for Igfb, Innsbruck, Østrig
29.-31.8.  1. modul af kursus: Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Knudhule Badehotel, Ry
16.9.        Undervisning på Kempler Instituttets fællessamling
21.9.        Kursusdag for Lemming Børne- og Familiehus
4.10.        Temadag for KFUM's indsats: Mægling i børnehøjde 
9.10.        Foredrag for Ry Aftenskole på Ry Højskole: Hvad børn ikke ved... har de ondt af. SLIDES LIGGER HER
29.-30.10. 2. modul af kursus: Hvad børn ikke ved... har de ondt af, Knudhule Badehotel, Ry
5.-6.11.    Dansk Familieterapeutisk Institut, DFTI. 4. års studerende
8.11.        Temadag i Tommerup for plejeforældre på Fyn
2.12.        Oplæg i Berlin for seminarledere under Familylab.de 


2017:
11.1.       Fyraftensforedrag i Horsens for Landsforeningen "Snak om det..."
18.1.       Temadag for BUPL, Aarhus
1.3.         Temadag for Krimminalforsorgens børneansvarlige
14.3.       Foredrag for Danske Psykoterapeutforening i Aarhus
21.3.       Oplæg i dialogforum på Psykiatrikonferencen i Skanderborg Kommune
1.5.         Oplæg på Sundhedsplejerskernes Landskonference
23.8.       Temaeftermiddag med ledere i Favrskov Kommune
5.9.         Foredrag i Dansk Psykoterapeutforening i København
13.9.       Temaeftermiddag for pædagogisk personale. Sophieskolen i Nykøbing Falster
4.10.       Opæg på Muhabets temadag om relationen mellem traumatiserde fædre og deres børn
26.10.     Temadag for plejeforældre i Aarhus Kommune
1.-2.11.   Dansk Familieterapeutisk Institut, 4. års studerende
13.11.     Temaeftermiddag for ledere i Hedensted Kommune
18.-19.11. Kursus for pædagogisk personale. Graz, Østrig
29.11.     Temadag for OASIS, Kbh. om arbejde med børn og forælder i traumatiserede flytningefamilier

2016:
23.1.        OCD-foreningen kursus for frivillige
26.1.        Kursusdag "Snak om psykiske lidelser ... med alle børn" CFU Aalborg
25.2.        Kursus for plejeforældre i Slagelse
29.2.-1.3. DFTI Valby
7. marts   PÅ BELTZ Verlag udkommer: "Sag mir die wahrheit!" :-)
6. april     Folkestedet i Aarhus: Opstart af Folkebevægelsen "Snak om det..."
14.april    MOVE1 gæstelærer på kursus i samtaler med børn
21.-23.4.  Insbruck: IGfB - Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz
27.4.        Aalborg Veterancenter - forældre med traumer
10.5.        Fredricia Vetarncenter - forældre med traumer
24.5.        Kolding, Temadag for plejefamilier
29.5.        NEFOS, kursus for rådgivere ved Netværk for efterladte ved selvmord
3.6.          Dansk Socialrådgiverforening Faggruppen for Børn og Unge socialrådgivere
18.8.        Horsens Rådhus kl. 16-18. ÅBENT ARRANGEMENT!
5.9.          BUPL konference MIDT/VEST
7.-8.9.      DFTI Aarhus
21.-22.9.  Svendborg Psykiatriske afdeling
29.9.-1.10.Insbruck: IGfB - Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz
18.-19.11. fordybelses seminar i Insbruck: Opslag følger

2015:
14. og 21.3.15: COK, Søndervang, Aarhus: Snak om det... med alle børn
23.3.15    Horsens, Seminarer.dk: Hvad børn ikke ved... har de ondt af.
26.3.15    København, Seminarer.dk: Hvad børn ikke ved... har de ondt af.
7.4.15      Oplæg for LOCOmotivet i Aarhus
16.4.15    Assens Kommune, Børn og Familie
22.-23.4.  Karen Glistrup kan mødes på Skolemessen i Aarhus.
4.5.15      Fredericia, Temadag for plejefamilier
13.5.15    Kolding Kommune, temadag Projekt Helhedsorienteret indsats
19.5.15.   Thorshavn, Østrøm Temadag
1.6.15      Silkeborg Selvhjælpsgrupper
7.9.          Temadag for Socialrådgivere i Københavns daginstitutioner
16.9.        Kursusdag i anledning af Gladsaxe Familieskolens jubilæum
21.-22.9.  Dansk Familieterapeutisk Institut, 4. års studerende
24.9.        Kerteminde Kommune Børn og familieafdelingen: Børn i mistrivsel
1.-3.10.    Wien: IGfB - Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz
24.10.      Lolland Kommune, Temadag for Plejeforældre
2.11.        Silkeborg Kommune / BUPL: Konference for personale i dagtilbud
24.11.      Kræftens Bekæmpelse i Vejle
3.12.        Odense Psykiatriske Afdeling, socialrådgivere
9.12.        Rosenhøj, workshop for beboerforeningen
15.12.      Foretræde for Børne- og Undervisningsministeriet

Interview på TV2Lorry i forbindelse med udgivelse af 1. udgave af bogen, som i 3. udgave har titlen: 'Snak om det... med alle børn'

 

skanderborg_kulturhuset.jpg.jpeg 

pollau2.JPG

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email