Karen Glistrup
 

Målgruppen for et foredrag eller en temadag kan være:

Borgere og fagprofessionelle i et lokalområde/en kommune

Ledere og medarbejder i opgaver med opsporing og støtte til udsatte børnefamilier

Behandlere i psykiatrien, socialpsykiatrien og misbrugsbehandling

Praktiserende læger og psykiatere

Familiebehandlere, familierådgivere, sundhedsplejersker, læger, psykologer, psykoterapeuter, præster, m.fl.

Lærere og Pædagoger i skole og daginstitutioner

Plejefamilier

Studerende på proffessionsuddannelser: Socialrådgivere, pædagoger, sygeplejersker, sosu'er, psykologer

Elever på efterskoler og højskoler

Traumebehandlere i relation til flygtninge og veteraner

Medarbejdere på døgninstituitioner og opholdssteder

Patient- og pårørendeforeninger 

Grupper af forældre og børn sammen 

 

Nedenstående temaer kan f.eks. bringes i spil:

Lille_hjerte.jpg

Her kan du se et forslag til en temadag/aften for både professionelle og 'almindelige mennesker'

 

eller

FORSLAG TIL EN KORT TEKST:

Bryd tavsheden!

Vi skal snakke med børn og unge om den virkelighed, de er en del af.

Alle børn vil møde psykiske lidelser – enten i deres egen familie eller hjemme hos en kammerat. Men tabuerne sidder fast, og mange føler sig usikre på, hvordan man kan snakke med børnene om det. Alt for mange børn og unge er derfor overladt til selv at få skabt en mening og en forståelse af det, de oplever. Barnets forståelse lander desværre ofte i en misforståelse: ”Det er nok noget med mig, eller det er min skyld...".
Du kan være med til at skubbe gang i mere god snak med børnene, og give dem en mere sand forståelse af dem selv og den virkelighed, de er en del af.

Kender du de nye SNAKKEKORT med billeder fra alle bøgerne af Karen Glistrup og Pia Olsen:

foto3.jpg

Læs her hvordan SNAKKEKORTENE kan bruges til at få hul på snakken med det tavse barn 

Og HER finder du flere ideer 

Få besked om kurser og foredrag. Tilmeld Nyhedsbrev:  Navn    Email